Tay nắm HK-19

43.000

Chất liệu: Hợp kim kẽm

Màu sắc: Đồng xanh, đồng hồng

  • Đầu sư tử nhỏ
  • Đầu sư tử to
Clear
Tay nắm HK-19